Giảm giá!

Máy phát điện gió 15kw

19,700,000.00

Mô tả

Công xuất Máy phát điện gió 15kw/h, tương đương 360kw/ngày và lến đến 10,800kw/tháng. Với công xuất này đáp ứng cho nhu cầu sử dụng điện thực tế hàng ngày của bạn.