Thông tư điện gió quy định như thế nào?

Thông tư điện gió 02/2019/TT-BCT

Thông tư điện gió 02/2019/TT-BCT quy định phát triển điện gió. Và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió. Bao gồm các biểu mẫu thoả thuận đấu nối. Cung cấp thông số kỹ thuật dự án. Hệ thống đo đếm và thu thập số liệu.. đều có trong thông tư này.

Thông tư điện gió 02/2019/TT-BCT
Thông tư điện gió 02/2019/TT-BCT

Thông tư điện gió 02/2019/TT-BCT áp dụng đối với các đối tượng:

  • Chủ đầu tư dự án điện gió;
  • Đơn vị quản lý và vận hành các công trình điện gió;
  • Bên mua điện;
  • Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Thông tư điện gió
Thông tư điện gió

Thông tư 02/2019/TT-BCT còn miêu tả đầy đủ các bên mua, bên bán, tổ hợp điện gió… giúp người đọc dễ dàng phân định.

Bên mua điện gió là Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Hoặc đơn vị trực thuộc được ủy quyền của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Hoặc tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Bên bán điện gió là doanh nghiệp sản xuất, vận hành, kinh doanh bán điện từ các nhà máy điện gió. Hoặc tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ sản xuất, vận hành, kinh doanh bán điện của doanh nghiệp.

Tổ hợp đồng bộ của tua bin điện gió bao gồm. Máy phát điện. Bộ chuyển đổi. Cánh quạt. Cột tháp…

Thông tư còn đi kèm các biểu mẫu, văn bản hướng dẫn. Mẫu hợp đồng mua bán. Phiếu đăng ký thông tin dự án. Thoả thuận đấu nối điện gió. Thông số kỹ thuật của điện gió..

Trích mẫu thoả thuận đấu nối trong thông tư 02/2019/TT-BCT

Được áp dụng riêng lẻ cho từng dự án phụ thuộc vào đặc điểm kỹ thuật của dự án. Bao gồm sơ đồ một sợi của thiết bị đấu nối. Liệt kê đặc điểm của hệ thống đo đếm, điện áp và các yêu cầu đấu nối.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA NHÀ MÁY ĐIỆN

Phần A. Các thông số chung

1. Tên nhà máy điện:

2. Địa điểm nhà máy điện:

3. Công suất định mức:

4. Công suất bán cho Bên mua điện: tối thiểu ………………….kW; tối đa 5. Công suất tự dùng của nhà máy điện: tối thiểu ……………..kW; tối đa ………………….

6. Điện năng sản xuất hàng năm dự kiến: ..kWh

7. Ngày hoàn thành xây dựng nhà máy điện:

8. Ngày vận hành thương mại dự kiến của nhà máy điện:

9. Điện áp phát lên lưới phân phối:

10. Điểm đấu nối vào lưới phân phối:

11. Điểm đặt thiết bị đo đếm:

Phần B. Thông số vận hành của công nghệ cụ thể

1. Công nghệ phát điện:

2. Đặc tính vận hành thiết kế:

Xem thêm chi tiết thông tư 02/2019/TT-BCT tại cổng thông tin Bộ công thương

Giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả nhất hiện nay là sử dụng gió để tạo ra nguồn điện.

Hoăc liên hệ với các điện lực tại địa phương để hướng dẫn chi tiết thủ tục đấu nối.

Điện gió trục đứng – điện 0 đồng.