Dự án

Máy phát điện gió 2mW

Máy phát điện gió 2mW

Công xuất Máy phát điện gió 2mw/h, tương đương 48,000kWh/ngày và lến đến 1,440,000kwh/tháng. Đây

Máy phát điện gió 6kw

Máy phát điện gió 6kw

Công xuất Máy phát điện gió 6kw/h, tương đương 144kw/ngày và lến đến 4,320kw/tháng. Với

Máy phát điện gió 3kw

Máy phát điện gió 3kw

Công xuất Máy phát điện gió 3kw/h, tương đương 72kw/ngày và lến đến 2,160kw/tháng. Với