Tuyển dụng

Ngôi nhà sứ mệnh

Sứ mệnh mang nguồn điện đi khắp nơi, lắp đầy những vùng hiện tại chưa có điện…mang ánh sáng, năng lượng mới đi khắp mọi nơi. Vì vậy hiện tại chúng tôi đang cần tuyển thêm các kỹ sư có nhiệt huyết hoàn thành sứ mênh.
Ưu tiên sinh viên mới ra trường
Đào tạo đúng chuyên nghành.
Hạnh kiểm tối thiểu loại khá.
Tiếng anh đọc hiểu, giao tiếp cơ bản.
Có tinh thần cầu tiến cao.

Nhiệm vụ để ra

Máy phát điện gió là hệ thống công nghệ cao, được chuyển giao từ nước ngoài nên cần tuân thủ đúng các quy định, quy trình từ hãng.

Hoàn thành mục tiêu đề ra trong mọi tình huống, kết quả là sự đo lường hiệu quả công việc.

Tự chủ giải quyết công việc, linh hoạt để đạt được mục tiêu và tuân thủ theo các quy định quy trình từ hãng. Chịu khó học hỏi, nguyên cứu tài liệu, tự trao dồi nâng cao kiến thức.

Tập thể là sức mạnh chính vì thế mà các bạn biết cách làm việc nhóm hiệu quả, vì mục tiêu đề ra, trong qua trình làm việc biết cách bỏ qua các khác biệt để chúng nhóm làm việc là một.