Giảm giá!

Máy phát điện gió 10kw

19,900,000.00 19,700,000.00

Mô tả

Công xuất Máy phát điện gió 10kw/h, tương đương 240kw/ngày và lến đến 7,200kw/tháng. Với công xuất này đáp ứng cho nhu cầu sử dụng điện thực tế hàng ngày của bạn.